Villa Befle

Status: under opførelse efterår 2022

Byggesum: 

I Randers har vi lavet skitser og myndighedsprojekt på tilbygning af skur og garage til eksisterende parcelhus.