Tegnestuen Stedsans’ persondatapolitik

Hos Tegnestuen Stedsans behandler vi dine personlige oplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Hvad det helt konkret betyder for netop dig og din situation, kan du finde oplysninger om herunder. Her kan du læse om behandlingen af dine personoplysninger hvad enten du er bygherre, medarbejder, jobsøger eller har en helt fjerde tilknytning til Tegnestuen Stedsans.

Du kan altid kontakte os ved henvendelse til:

Tegnestuen Stedsans
Dasbrovej 7
Voldum 8370 Hadsten
Tlf +45 28 70 96 20
Email: tine@tegnestuenstedsans.dk

Til dig som er, eller kontakter os med henblik på at blive, bygherre hos Tegnestuen Stedsans

Vi behandler kun de af dine personoplysninger, der har relevans for at realisere dine bygge-drømme, hvilke eksempelvis kan være dine kontaktoplysninger såsom navn, telefonnummer og adresse, eller det kan være fotodokumentation af byggeprojektet. Hvis du ønsker at læse mere om dette, er det persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, som vores behandling af dine personoplysninger følger.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Kun hvis relevante eksterne aktører såsom ingeniører, arkitekter, entreprenører, byggemyndigheder eller tilsvarende har brug for dine oplysninger for at realisere projektet, vil dine oplysninger blive videregivet.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for udførelsen af det pågældende projekt. Vi opbevarer kun dine personoplysninger i længere tid, hvis det eksempelvis skønnes nødvendigt med efterfølgende dokumentation. I disse tilfælde opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i en periode på 5 år efter sagens afslutning.

Hvis vi modtager personoplysninger om dig, der ikke er relevante for byggeprojektet, sletter vi dem straks.

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har på dig og at få rettet eventuelle urigtige oplysninger.

Til dig som er medarbejder hos Tegnestuen Stedsans

Hvis du er medarbejder hos Tegnestuen Stedsans, er det personoplysninger som kontaktinformation, CPR-nummer, registrerings- og kontooplysninger, ferie og fravær, lønmæssige oplysninger, stillingsbetegnelse og uddannelsesbaggrund, som vi behandler.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Kun hvis relevante eksterne aktører har brug for dine oplysninger, kan dine oplysninger blive videregivet.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er ansat hos Tegnestuen Stedsans og i en periode på 5 år efter ansættelsen.

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har på dig og at få rettet eventuelle urigtige oplysninger.

Til dig som søger hob hos Tegnestuen Stedsans

Hvis du søger job hos os, vil din ansøgning typisk blive slettet straks efter, du har fået svar på din ansøgning og senest 3 måneder efter, du har fået svar på din ansøgning. Dette gør sig gældende, hvad enten du søger job hos os uopfordret eller søger i forbindelse med et stillingsopslag.

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har på dig og at få rettet eventuelle urigtige oplysninger.

Til dig som hverken er bygherre eller medarbejder hos Tegnestuen Stedsans

Hvis du er en ekstern aktør i eksempelvis et byggeprojekt for en af vores bygherrer, behandler vi kun de af dine personoplysninger, der er relevante for det pågældende projekt. Disse personoplysninger vi typisk være oplysninger, der gør det muligt at komme i kontakt med dig, eller det vil være oplysninger, der har at gøre med byggeprojektet såsom en boligs tilstand, indretning og lignende. Med andre ord er det oplysninger, der gør det muligt at løse det pågældende projekt og eventuelt hjælpe vores bygherre på bedst mulig vis. Hvis du ønsker at læse mere om dette, er det persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, som vores behandling af dine personoplysninger følger.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Kun hvis relevante eksterne aktører såsom ingeniører, arkitekter, entreprenører, byggemyndigheder, bygherrer eller tilsvarende har brug for dine oplysninger for at realisere projektet, vil dine oplysninger blive videregivet.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for udførelsen af det pågældende projekt. Vi opbevarer kun dine personoplysninger i længere tid, hvis det eksempelvis skønnes nødvendigt med efterfølgende dokumentation. I disse tilfælde opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i en periode på 5 år efter sagens afslutning.

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har på dig og at få rettet eventuelle urigtige oplysninger.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Tegnestuen Stedsans for en uddybende samtale om behandling og opbevaring af dine personoplysninger eller om dine rettigheder.

Hvis du er interesseret i selv at søge flere informationer om dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger, kan du læse om det på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Her kan du også dykke dybere ned i, hvad GDPR er, få overblik over de grundlæggende begreber indenfor databeskyttelse og læse om selve lovgivningen.

Cookies på www.tegnestuenstedsans.dk